Kundecase: Bernstein

Bernstein A/S er datterselskab til den store tyske virksomhed Bernstein AG, som er en af verdens største udbydere af industrielle sikkerhedsteknologier. Rent konkret betyder det, at de bl.a. forhandler og distribuerer sikkerhedskontakter, sensorer, nødstop samt andre sikkerhedssystemer. 

Opgaver

Bernstein havde brug for en, der kunne varetage al deres marketing og kommunikation. Jeg arbejder derfor som freelance/ekstern konsulent hos dem og har ansvaret for kommunikationen. Det fungerer, som hvis jeg var ansat i virksomheden.

Jeg er derfor en del af deres team og samarbejder med alle medarbejderne, men har primært kontakt med direktøren samt et par af de andre tilknyttede freelancere, særligt deres freelance grafiker.

Da jeg fungerer som "marketingansvarlig", spænder opgaverne bredt. Jeg laver både opslag på SoMe, nyhedsbreve og annoncering i fagblade (bl.a. Ingeniøren og på Metal Supply) samt diverse ad hoc-opgaver inden for marketing og kommunikation.

 

Fremgangsmåde og fremadrettet

Jeg sidder 1-2 hele dage om måneden på Bernsteins kontor, hvor jeg laver en del af opgaverne. Det er en god måde for mig at opsnappe stemningen og få en føling med, hvad der sker rundt om i virksomheden. Det gjorde det bl.a. også lettere hurtigt at fange deres tone of voice, og det giver et godt indblik i deres hverdag, som jeg kan bruge til opslag på SoMe, eller når der skal skrives nyhedsbreve. 

Bernstein logo

Samarbejder med andre kunder

Jeg løser mange forskellige slags opgaver. Hvis du er nysgerrig på, hvordan jeg har løst nogle af mine andre kundecases, kan du læse mere om mit samarbejde med BB Data her og mit samarbejde med Officelab her

Nysgerrig på et eventuelt samarbejde?

Hvis du har lyst til at høre mere om min virksomhed, og hvordan jeg kan hjælpe dig, er du meget velkommen til at kontakte mig på enten mail eller mobil. Du kan finde mine kontaktinformationer her