I forbindelse med mit speciale har jeg med DGI Østjylland som case og samarbejdspartner, undersøgt hvordan identifikation med organisationen og den interne kommunikation spiller en rolle for engagementet og samarbejdet på tværs af frivillige og medarbejdere på forskellige niveauer.

 

Har du nogensinde været en del af en organisation og følt, at det bare var det bedste? Menneskerne, opgaverne og endda organisationen – det hele. Har du tænkt over, hvad det kunne skyldes? 

Kommunikation, Samarbejde Og Motivation

Når man er en del af en organisation, hvad enten det er som ansat med løn eller som frivillig uden løn, spiller graden af identifikation, man har med den pågældende organisation en stor rolle for ens motivation og engagement. Samtidig vejer kommunikationen tungt både for den enkelte – dig – og for organisationen.

 

I al sin enkelthed har god intern kommunikation betydning for din motivation, men god intern kommunikation har også betydning for samarbejdet i organisationen. Både i teamet og på tværs af teams. Man kan så spørge, hvad er god kommunikation. Svaret er både relativt og subjektivt, men der er nogle overordnede linjer at rette sig efter. Specielt hvis målet er at øge motivation og samarbejde internt.

 

Jeg har via mit speciale fået bekræftet mange af mine forudgående indtagelser, men er også stødt ind i flere nye. Selvom nogle af indsigterne måske ikke ligefrem er mindblowing og breaking news, er de ikke mindst stadig lige så vigtige - og gentagelse skader ikke. Slet ikke hvis det betyder en mulighed for at blive bedre og klogere og måske endda gøre godt endnu bedre.

 

Jeg har her samlet 3 råd om kommunikation, og hvordan man kan styrke engagementet og samarbejdet på tværs af organisationen. Om det er hos frivillige, ansatte eller begge dele, er i dette tilfælde ikke vigtigt. Et stærkt samarbejde og højt engagement er ønskværdigt i enhver organisation – og af alle parter. Argumenterne for det kan vi tage en anden gang.

#1 Kommuniker og informer! Helst ensartet.

Det kommer vist ikke som en overraskelse for mange, at kommunikation er vigtigt. Ikke mindst er det vigtigt, hvordan man kommunikerer, og om hvad man kommunikerer.

 

Det der kommunikeres og informeres om skal være relevant for modtageren. Det skal være klart, hvad budskabet er, og modtageren skal vide, hvad der forventes i forhold til svartid og kommunikationsmedie. Derfor kan en forventningsafstemning med nye ansatte og frivillige være nyttig.

 

Når vi taler om nye ansatte eller frivillige i en organisation, er det værd at nævne, at man altid i en eller anden grad bør have en form for onboarding, hvor også forventningsafstemning indgår. Det får den nye til at føle sig velkommen, og øger motivationen for at yde et godt stykke arbejde.

#2 Vedligeholdelse. Vis at du stadig er der.

Lige så vigtigt som det er at sørge for god kommunikation til nye medlemmer i organisationen, er det vigtigt at vedligeholde den gode kommunikation løbende. Man risikerer, at det der er blevet arbejdet for, bliver tabt på gulvet, hvis det ikke bliver vedligeholdt. Det vil sige, at man løbende bør revidere forventningsafstemningen og sikre at samarbejdet er baseret på en fælles idé om, hvordan målene nås. Det leder os faktisk videre til punkt tre - anerkendelse.

#3 Anerkendelse.

Hvem kan ikke lide at få ros for et godt stykke arbejde? Det er rart at blive anerkendt for det arbejde, man udfører. Om anerkendelsen kommer til udtryk via noget håndgribeligt eller uhåndgribeligt behøver ikke at betyde det store. Selv en kommentar a la ”Godt arbejde." eller "Du gør det godt.” fra en kollega, chef eller en tredje gør en kæmpe forskel for motivationen for at fortsætte.

 

Herunder hører også konstruktiv feedback. Hvis den feedback, positiv eller negativ, vi modtager er med til at gøre os bedre på sigt, vinder vi alle.